Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Nasze ubezpieczenia

Dla Państwa wygody współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi na polskim rynku ubezpieczeniowym. W trosce o naszych klientów, przy wyborze kierowaliśmy się zarówno jakością produktów ubezpieczeniowych jak i ich ceną. Specjalizujemy się w obsłudze firm z branży transportowej, oferując przede wszystkim:
- OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
- OC spedytora
- ubezpieczenia cargo
- ubezpieczenia pojazdów - OC ciągników siodłowych, auto casco, NNW i inne.

Dla klientów indywidualnych proponujemy:
- ubezpieczenia majątkowe
- ubezpieczenia komunikacyjne
- ubezpieczenia na życie

W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia Grupy PZU, Grupy Ergo Hestia, Grupy Generali, Grupy Uniqa i Interrisk S.A.

Grupa PZU
pzu

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń - zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

Ergo Hestia
ergo hestia

Wiodącą spółką Grupy Ergo Hestia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Jego dystans do numeru 1. systematycznie się zmniejsza. Ergo Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.

Ergo Hestia swoją stabilność zbudowała na ubezpieczeniach korporacyjnych – na początku lat 90. ubiegłego wieku wprowadziła innowacyjne w Polsce rozwiązania dla górnictwa, a następnie zagospodarowała swój sukces, otwierając się na rynek ubezpieczeń dla klientów indywidualnych. Dzięki elastycznej formule pakietów dla małych i średnich przedsiębiorców (Moja Firma, Hestia Biznes), Ergo Hestia dopasowuje się do specyfiki działalności danego klienta.

W segmencie indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, oferta Ergo Hestii pozwala na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb zmieniających się przez lata - w miarę rosnącego statusu materialnego klientów i ich rodzin. Firma może się poszczycić najlepszym serwisem likwidacji szkód komunikacyjnych – świadczą o tym wyniki badania satysfakcji Klientów z likwidacji szkód komunikacyjnych, przeprowadzonego przez TNS OBOP i Deloitte (sierpień-wrzesień 2008 r.) wśród czterech największych firm obsługujących ponad 65% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

W segmencie ubezpieczeń na życie Ergo Hestia jest liderem w zakresie ubezpieczeń rentowych. Skuteczną ochronę ubezpieczeniową życia klientów indywidualnych, którzy chcąc zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych zapewniają ubezpieczenia Altima lub Aspirat. Dla firm Ergo Hestia przygotowała programy ochrony grupowej dla przedsiębiorstw, dopasowane do specyfiki danej branży, a nawet stylu życia konkretnej grupy pracowników, wykonujących określony zawód.

Więcej o ubezpieczeniach Ergo Hestia na oddzielnej stronie.

Grupa Generali Polska
generali

Grupa Generali Polska jest częścią Generali PPF Holding B.V., który działa w 14 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez spółki zależne Holding zarządza aktywami o wartości ponad 12 mld EUR i obsługuje w tym regionie ponad 10 mln klientów.

W Polsce Grupa Generali konsekwentnie realizuje strategię, dzięki której jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych. Oferta produktowa jest nakierowanie zarówno na klientów indywidualnych jak i korporacyjnych (ubezpieczenia, emerytury, zdrowie, zarządzanie aktywami).

Klienci indywidualni mogą wybrać z szerokiej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, podróżnych i na życie. Dla przedsiębiorców Generali poleca pakiet Presto - kompleksowe ubezpieczenie dla firm małych i średnich. Generali Presto obejmuje ochroną: majątek od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, a pracowników w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo, można zabezpieczyć firmę przed roszczeniami osób trzecich oraz utratą płynności finansowej.

Grupa UNIQA
uniqa

Grupa UNIQA Austria jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Zatrudnia ponad 17 000 pracowników i agentów obsługujących ponad 5 mln klientów i sprawujących pieczę nad ponad 12,5 milionami umów ubezpieczeniowych. Swoje produkty i usługi Grupa oferuje za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji – pracowników etatowych, brokerów, agencje generalne, banki , a także poprzez sprzedaż bezpośrednią. UNIQA jest aktywna w sprzedaży ubezpieczeń z wszystkich grup - jest liderem na rynku ubezpieczeń osobowych oraz jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii.

W Polsce UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa od 1990 r. Pod względem wielkości kapitału zakładowego spółka plasuje się na trzecim miejscu wśród towarzystw majątkowych działających w Polsce (dane KNF na 30.09.2008 r.). Ze składką 575 mln zł po III kwartałach 2009 roku UNIQA TU SA uplasowała się na szóstym miejscu pod względem przychodów w rankingu towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe w Polsce.

Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji. Jest ujęta w 8 grupach marketingowych odzwierciedlających najważniejsze grupy potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa:

W skład Grupy UNIQA w Polsce wchodzi UNIQA TU na Życie S.A., która w III kwartale 2009 uplasowała się na dziewiątym miejscu pod względem przychodów w rankingu towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie w Polsce.

Oferta spółki, obejmująca ubezpieczenia na życie, jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji.

InterRisk S.A.
inetrrisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 16 lat, zajmując 7 miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych. Firma obsługuje blisko 2 miliony klientów oferując ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania Interrisk to zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.
W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy Vienna Insurance (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.
Ponad 50 spółek należących do VIG zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionów klientów w 23 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.