Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

OCP przewoźnika

Jeśli chcesz uzyskać bezpłatną wycenę ubezpieczenie OCP przewoźnika prosimy o kontakt z naszym biurem (szczegółowe dane po kliknięciu w podany link).

Szczegółowe przepisy dotyczące przewozów krajowych i międzynarodowych wynikają z odpowiednich regulacji prawnych. W przypadku usług świadczonych na terenie kraju są one opisane w ustawie Prawo przewozowe. Przewozy międzynarodowe odbywają się zgodnie z zapisami Konwencji CMR (umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów). Ustawa jest oczywiście stosowana dla usług świadczonych na terenie kraju, czyli takich gdzie miejsce załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski. Z kolei konwencja jest stosowana do usług przewozu drogowego towarów, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej przewoźnika, pod warunkiem, że miejsce nadania przesyłki i miejsce dostawy, znajdują się w różnych krajach oraz przynajmniej jeden z nich jest krajem, który przystąpił do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zwanego również OCP przewoźnika obie regulacje prawne określają zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługę przewozową. Towarzystwa ubezpieczeniowe dodatkowo regulują zakres swojej odpowiedzialności, określając jakiego rodzaju ryzyka wyłączone są z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw, kradzieży w wyniku rozboju, przewozu towarów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka oraz na przykład postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Towarzystwa ubezpieczeniowe często określają także udziały własne przewoźnika w szkodzie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na ten punkt, ponieważ zakup OCP przewoźnika z wysoką sumą gwarancyjną i udziałem własnym wynoszącym na przykład 10% może oznaczać poważny wydatek w przypadku ewentualnej szkody.

W naszej ofercie posiadamy przede wszystkim ubezpieczenia, w których w zakresie podstawowym OCP przewoźnika udziały są zniesione. Polisy obejmują także większość podstawowych ryzyk - kradzież ładunku, jego utratę lub uszkodzenie. W przypadku dodatkowych opcji może być konieczna dopłata dodatkowej składki - tak dzieje się na przykład w OCP przewoźnika międzynarodowego, gdzie dopłaty wymaga wjazd do niektórych krajów podwyższonego ryzyka (głównie państwa b. WNP, Jugosławii itp). W OCP przewoźnika krajowego dopłata najczęściej dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), żywych zwierząt, leków itp.

Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w oparciu o konkretne wymagania klienta - prosimy o kontakt z naszym biurem. Obsługujemy klientów z całej Polski!