Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

OC spedytora

OC spedytora

Aby uzyskać bezpłatną wycenę OC spedytora prosimy o kontakt z naszym biurem. Nasi agenci zaproponują najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

OC spedytora jest ubezpieczeniem adresowanym do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie logistyki i spedycji. Zgodnie z definicją podaną w Kodeksie Cywilnym do czynności spedycyjnych zalicza się organizację przemieszczenia towaru pomiędzy dwoma lokalizacjami. Spedytor nie odpowiada za sam przewóz ładunku, ale za zorganizowanie tego przewozu. Zatem zakres czynności spedycyjnych, które będzie obejmowało OC spedytora to przede wszystkim:
- poradnictwo w zakresie organizacji transportu
- wybór środka transportu oraz przewoźnika
- zawarcie umowy przewozowej
- ubezpieczenie ładunku
- nadzór nad czynnościami związanymi z przemieszczeniem ładunku (załadunek, przewóz i rozładunek).

Spedytor nie wykonuje fizycznie usługi przewozu, a jeżeli to robi to w takim przypadku występuje jako przewoźnik i nie będzie objęty ubezpieczeniem OC spedytora, ponieważ przy świadczeniu usług przewozu towarów wymagane jest OC przewoźnika w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Warto o tym pamiętać, ponieważ często spedytorzy rozszerzają zakres swojej działalności, ale zapominają przy tym o odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej.

Definicja OC spedytora znajduje odzwierciedlenie w zapisach umieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami stosowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przedmiotem ochrony w tym ubezpieczeniu jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe w czasie obowiązywania polisy i wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy spedycji, którą posiadacz polisy ponosi zgodnie z odpowiednimi przepisami wynikającymi z zapisów Kodeksu Cywilnego. Warto tu zaznaczyć, że przedmiotem objętym odpowiedzialnością ubezpieczeniową nie są kary pieniężne nałożone na ubezpieczonego, między innymi takie jak kary umowne, wynagrodzenie za wykonywane usługi spedycyjne oraz obowiązki dotyczące zapłaty cła nałożonego przez służby celne na drodze odpowiedniej decyzji.

Współpracujemy między innymi z PZU, Ergo Hestia oraz Uniqa. Sumy gwarancyjne ubezpieczenia kalkulujemy w złotówkach, dolarach lub euro w zależności od wymagań klienta. Małym i średnim przedsiębiorcom oraz firmom rozpoczynającym działalność spedycyjną lub logistyczną oferujemy ubezpieczenia OC spedytora w stawkach minimalnych. Płatności mogą być rozłożone na dogodne raty.

Szczegółowych informacji udzielają nasi agenci - prosimy o kontakt z naszym biurem. Dodatkowe informacje na temat ubezpieczenia OC spedytora znajdują się w oddzielnym artykule.

Zapraszamy firmy z całej Polski!