Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

...wszystko o ubezpieczeniu cargo i OC przewoźnika?

Ubezpieczenie transportowe - cargo i odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

UWAGA! Wycenę można uzyskać kontaktując się z nami przez formularz. Przykładowe ceny OC przewoźnika oraz więcej informacji można znaleźć na stronie o ubezpieczeniu OCP.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach OC przewoźnika dla firm transportowych. Jako multiagencja wybieramy najkorzystniejszą cenowo ofertę z kilku towarzystw ubezpieczeniowych, dopasowując zakres ochrony do potrzeb i do specyfiki działalności każdego klienta.

Realizując usługi przewozowe przedsiębiorca powinien zadbać o mienie powierzone przez klienta. Coraz częściej jest tak, że warunkiem koniecznym do otrzymania zlecenia na transport ładunku jest posiadanie ubezpieczenia OC przewoźnika. Polisa ta zabezpiecza interes obu stron - zleceniodawcy gwarantuje wypłatę odszkodowania za utracone mienie lub opóźnienie w przewozie, a przewoźnikowi pozwala na przeniesienie na ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej za towar zniszczony w transporcie.

W ramach ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w transporcie drogowym (krajowym lub międzynarodowym – zależenie od polisy) oraz za szkody w towarze powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania odbiorcy, oraz z tytułu opóźnienia w przewozie.

Odpowiedzialność może być dodatkowo rozszerzona o:
- szkody powstałe z tytułu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
- szkody powstałe z tytułu przewozu żywych zwierząt,
- szkody powstałe z tytułu przewozu leków,
- szkody powstałe w następstwie rozboju,
- szkody w opakowaniach lub zabezpieczeniach towaru,
- koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w tym koszty utylizacji uszkodzonego towaru,
- szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi
- koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi,

Właściciel przewożonego mienia może również we własnym zakresie ubezpieczyć swoją własność, niezależnie od tego czy przewozi własnym czy obcym środkiem transportu. W takim przypadku zawierane jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowy (cargo), które oprócz samego transportu można rozszerzyć również o załadunek i rozładunek towaru. W zależności od wybranej opcji ładunek może być ubezpieczony od zdarzeń losowych, wypadku, kradzieży i innych ryzyk.

Aby uzyskać wycenę ubezpieczenia prosimy o przesłanie danych kontaktowych za pomocą formularza na stronie kontakt.

Zapraszamy przewoźników z całej Polski.

Go back