Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

...jak odzyskać składkę ubezpieczenia AC i OC przy sprzedaży pojazdu?

W tym artykule garść informacji, które pomogą w zwrocie nadpłaconej składki ubezpieczenia komunikacyjnego.

 

W przypadku ubezpieczenia AC (auto casco) sprawa jest bardzo prosta. Ponieważ ubezpieczenie to wygasa automatycznie w momencie sprzedaży samochodu, ubezpieczyciel zwróci na nasz wniosek składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – liczony w dniach od daty sprzedaży do końca okresu ochrony. Nastąpi to jednak tylko pod warunkiem, że w okresie obowiązywania polisy nie mieliśmy żadnych szkód AC w pojeździe. Jeśli szkoda miała miejsce to uzyskamy zwrot proporcjonalny do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia.

Aby odzyskać składkę wystarczy złożyć u agenta lub w towarzystwie ubezpieczeniowym kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu oraz kopię polisy AC. Do tego często wymagane jest wypełnienie formularza, w którym podajemy: dane osobowe, dane pojazdu oraz serię i numer polisy. Należną nadpłatę możemy rozliczyć przy zakupie nowej polisy jeśli na przykład ubezpieczamy kolejny pojazd lub odebrać przelewem lub gotówką w kasie ubezpieczyciela.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) procedura jest trochę inna. Ponieważ ubezpieczenie to nie wygasa w momencie sprzedaży pojazdu możemy wybrać kilka dróg postępowania.

Po pierwsze możemy przekazać polisę OC wraz z samochodem nowemu nabywcy. W takim przypadku nie odzyskamy składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, a nabywca będzie mógł korzystać z naszej polisy. Warto tu zaznaczyć, że szkody z OC mające miejsce po sprzedaży pojazdu, nie wpływają na szkodowość poprzedniego właściciela, nawet jeśli nowy właściciel posługuje się jego polisą. Nabywca pojazdu powinien w przypadku zakupu samochodu wraz z polisą udać się do ubezpieczyciela w celu sporządzenia aneksu. Większość towarzystw ubezpieczeniowych pozwala w tym momencie na zachowanie zniżek, które są na polisie i zmienia tylko dane posiadacza pojazdu. Nie jest to regułą, ponieważ w niektórych przypadkach – np. jeśli nabywca nie ma ukończonych 25 lat – ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki.

Jeśli nie zdecydujemy się na sprzedaż pojazdu wraz z ubezpieczeniem OC, możemy odzyskać niewykorzystaną składkę za pełne miesiące pozostałe do końca okresu ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wraz z umową kupna sprzedaży samochodu, nabywca musi podpisać wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Z tymi dwoma dokumentami i z kopią polisy OC udajemy się w ciągu 30 dni do przedstawicielstwa ubezpieczyciela i bez przeszkód odzyskamy niewykorzystaną składkę. Trzeba pamiętać, że w tym przypadku nabywca ma obowiązek zawarcia nowego ubezpieczenia OC na zakupiony samochód, ale przez 30 dni ma prawo korzystać z polisy, którą otrzymał wraz z pojazdem, niezależnie od podpisanego wypowiedzenia.

Go back