Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

...co obejmuje ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę ubezpieczeniową ładunków w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym lub śródlądowym, realizowanym środkami własnymi lub za pośrednictwem firm przewozowych. Zakres ubezpieczenia w zakresie podstawowym obejmuje zdarzenia losowe takie jak: pożar, deszcz nawalny lub grad, osunięcie ziemi lub śniegu, upadek statku powietrznego lub obiektu zewnętrznego, kradzież, rabunek powódź, wybuch, wypadek itp. Za dodatkową dopłatą ubezpieczenie cargo można rozszerzyć do zakresu pełnego obejmującego wszystkie ryzyka, poza wyłączeniami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia również objecie ochroną ubezpieczeniową załadunku i rozładunku towaru.

Ubezpieczenie cargo występuje jako polisa jednostkowa – obejmująca ochroną jednorazowy przewóz określonego ładunku na trasie od miejsca załadunku do miejsca rozładunku lub jako polisa obrotowa – obejmująca swoim zakresem przewozy wykonywane w określonym czasie na warunkach uzgodnionych na podstawie wniosku ubezpieczeniowego.

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnym artykule na temat ubezpieczenia cargo lub kontaktując się z naszymi pracownikami. – dane dostępne są w zakładce kontakt.

Go back